MINDSET
SIGNALERING
BEOORDELING

samen filtreren

water filtreren

met drie

 

Waarom is het zo belangrijk dat hoogbegaafde kinderen op een andere manier les moeten krijgen? Dat is een vraag die wij regelmatig horen binnen de praktijk. Lesmethodes lijken vooral gericht op herhaling en feitenkennis en doen minder een beroep op het creatief denkvermogen van kinderen en jongeren. Begaafde leerlingen hebben echter geen behoefte aan meer van dezelfde soort opdrachten. Zij willen best werken, maar willen niet wachten. Zij willen niet iets doen wat zij al beheersen. Niets is zo dodelijk voor de intrinsieke motivatie als herhaling en eindeloos wachten.

 

bal hoog allemaal

 

Het vraagt veel van scholen, leerkrachten en docenten om aan de leerbehoeften van alle leerlingen tegemoet te komen. Kikidio Velp kan daarbij ondersteunen. Kikidio Velp verzorgt workshops om de professionaliteit van leerkrachten en docenten te verhogen op het gebied van:

  • Hoogbegaafdheid en cijnskenmerken van begaafdheid
  • Creatieve en hoogbewuste kinderen en jongeren
  • De risico’s van onderpresteren
  • Mediërend leren: een must voor gemotiveerde hoogbegaafde leerlingen
  • Compacten en verrijken
  • Hoe werk ik aan de ontwikkeling van cognitieve functies?

 

Kikidio Velp verzorgt daarnaast ook workshops op maat. Heeft u behoefte aan professionalisering van uw docenten op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid? Wilt u meer weten over compacten , verrijken of onderpresteren? Of wilt u zich ontwikkelen op het gebied van klassenmanagement? Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

 

 

ACTUALITEITEN
TWITTER
MAIL

Een goede school leert leerlingen breed te denken. Alle leerlingen verdienen inspirerend uitdagend en zinvol onderwijs.

> Lees meer...