BREED DENKEN
SAMENWERKEN
DOORZETTEN

op de buik liggen

bal hoog thumb

met twee bal op thumb

 

Een opdracht:

Bouw in groepjes van twee een knikkerbaan, waarbij de knikker er zo lang mogelijk over doet om beneden te komen. De tijd tikt door totdat de knikker stil ligt. Jullie krijgen hiervoor 20 minuten.’ 

 

knikkerbaan van karton.001 

 

Wat houdt de plusklas in?

Plusklas Kikidio Velp is bedoeld voor meer- en hoogbegaafde kinderen van 4 tot ongeveer 12 jaar. De Plusklas is een klas waar meer- en hoogbegaafde kinderen een halve dag of een hele dag per week heen kunnen gaan om daar deel te nemen aan een aangepast lesprogramma. Dit programma wordt aangeboden tijdens schooltijd. Doelen van de plusklas zijn onder ander: leren omgaan met eigen manieren van denken; vergroten van het welbevinden en het doorzettingsvermogen en het stimuleren van creatief en kritisch denken.

 

Daarnaast is het voor hoogbegaafde kinderen enorm fijn om te kunnen werken in een groep met meer gelijkgestemde kinderen. Kinderen vinden her- en erkenning bij elkaar en kunnen zichzelf zijn. Het programma en de leermaterialen zijn aangepast aan het ontwikkelingsniveau en de behoefte aan uitdaging. Ook is er aandacht voor de sociale en emotionele ondersteuning van de kinderen.

 

 

Waarom de plusklas?

 

Uitspraken van kinderen:

 

‘De andere kinderen lachen om mijn grapjes!
 
‘Ik hoef niet te doen alsof’’

 

‘Ik vind het best moeilijk’

 

‘Alles kan, als je maar oefent’

 

 ‘Op school leer je lezen en rekenen,
bij Kikidio leer je uitvinder te worden’ 
 

Meer- en hoogbegaafde kinderen hebben behoefte aan omgang met meer gelijkgestemde kinderen. De kans dat uw kind een gelijkgestemd kind in zijn eigen klas of school treft, is klein. Het kind zal zich daarom voortdurend moeten aanpassen aan de groep, maar blijft zich toch anders voelen. Ook heeft niet elke school even goede mogelijkheden om kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong voldoende cognitieve uitdaging in combinatie met emotionele ondersteuning te bieden. Wanneer kinderen tekort komen op deze gebieden kunnen problemen ontstaan, zoals gedragsproblemen, psychosomatische klachten en onderpresteren. Een veel voorkomend verschijnsel is bovendien dat een kind dat structureel onder zijn niveau werkt, geen leerstrategieën ontwikkelt. Dit kan problemen opleveren in het vervolgonderwijs.

 

Wanneer is de plusklas?

Plusklas Kikidio Velp komt bijeen op maandag-, donderdag- en vrijdagochtend en maandag- en donderdagmiddag. Het ochtendprogramma loopt van 9.00 uur tot 12.00 uur, met een inloop vanaf 8.45 uur. Het middagprogramma is van 13.00 tot 15.30 uur.

Kikidio Velp is anders, niet meer van hetzelfde. Ontdekken wordt leren, leren wordt spel. Kikidio maakt leren weer leuk.

 

 

Breed denken

Hoogbegaafde kinderen zijn in staat om in heel veel sporen naast elkaar te denken. Ze denken breed. Dit is een unieke gave. Belangrijk is het om deze gave te herkennen en te ontwikkelen. Het denken binnen het reguliere onderwijs kan dit denkproces verstoren en kan leiden tot onderpresteren, ongewenst gedrag en andere leerproblemen die de ontwikkeling van het kind in de weg staan.

Maar breed denken is meer. Het houdt ook in dat leerlingen flexibel kunnen denken en een probleem van meerdere kanten kunnen bekijken. Dat leerlingen hun oordeel uit stellen. Dat zij verder durven denken dan hun neus lang is.

 

 

Samen werken

In Plusklas Kikidio Velp werken de kinderen regelmatig samen. In een meer gelijkgestemde groep is samen werken opeens wel leuk. Leerlingen hoeven zich niet in te houden en krijgen van groepsgenoten feedback waar zij wat aan hebben. Bij Kikidio Velp ervaren kinderen dat samenwerken een meerwaarde kan hebben.

 

 

Doorzetten

Het aanbieden van voldoende uitdaging is noodzaak. Meer- en hoogbegaafde mensen hebben onvoldoende geleerd dat het nodig is door te zetten om iets nieuws te leren. Zij hebben veel met logisch redeneren kunnen leren. Maar op een gegeven moment is dat niet meer voldoende. Kikidio Velp legt een brede basis door te werken aan het doorzettingsvermogen van het kind en aan het ontwikkelen van cognitieve functies. Wij helpen kinderen de uitdaging aan te gaan.

ACTUALITEITEN
TWITTER
MAIL

Een goede school leert leerlingen breed te denken. Alle leerlingen verdienen inspirerend uitdagend en zinvol onderwijs.

> Lees meer...