FEUERSTEIN
KLEIN
TZURIEL

Feuerstein foto

pnina klein

 

Als we kinderen iets willen leren dan heeft dit altijd een verandering tot gevolg. Het begeleiden van dit veranderingsproces kan vanuit de pedagogiek, de didactiek en vanuit de ontwikkelingspsychologie. Mediërend Leren ondersteunt de ontwikkeling van mensen vanuit de positieve psychologie.

kinderen zittend

 

De belangrijkste uitgangspunten van positieve psychologie:

  • Iedereen is leerbaar
  • De mens is veranderbaar
  • De ontwikkeling van de mens kent geen plafond
  • Veiligheid is het vertrekpunt voor veranderbaarheid.

 

Feuerstein

Het concept ‘Mediërend Leren’ is gebaseerd op het gedachtegoed van Prof. Dr. R. Feuerstein (1921-2014). Prof. Klein, Prof. Tzuriel en Haywood hebben het concept verder ontwikkeld. 

Kenmerken van Mediërend Leren:

  • Er is sprake van wederkerigheid
  • Er vindt transfer plaats van het geleerde naar de dagelijkse praktijk
  • De prikkels voor het kind zijn bewust en doelgericht georganiseerd
  • De leerervaringen krijgen persoonlijke betekenis
  • Er is sprake van positieve verwachtingen
  • Vaardigheden om zelfstandig en zelfregulerend te leren worden bevorderd (StiBCO.nl, 2016).

 

Hierbij is interactie en respect van groot belang. Door interactie leert men.

 

In navolging van Feuerstein, streven wij naar een krachtige leeromgeving. Dit is een omgeving die voldoet aan de volgende kenmerken:
a. Openheid: wij proberen de natuurlijke nieuwsgierigheid van leerlingen te behouden en te ontwikkelen
b. Uitdaging: wij proberen leerlingen uit te dagen door nieuwe en onbekende zaken aan te bieden. 
c. Zone van de Naaste Ontwikkeling: wij proberen kinderen in de Zone van de Naaste Ontwikkeling (Vygotski) te krijgen. Want daar vindt leren plaats. Dit is het gebied van ontwikkeling, waarin een leerling het net niet alleen kan doen.
d. Mediatie stemmen wij af op het individuele kind.

 

 

ACTUALITEITEN
TWITTER
MAIL

Een goede school leert leerlingen breed te denken. Alle leerlingen verdienen inspirerend uitdagend en zinvol onderwijs.

> Lees meer...