LEREN LEREN
ACCEPTEREN
REFLECTEREN

jongen puzzel.001

meisje schrijft thumb

reflecteren

Loïs gaat al weken niet meer naar school. Zij is pas 9 jaar. Op haar school is het helaas niet goed gegaan. Haar vertrouwen in mensen is geschaad. Loïs moet haar vertrouwen in zichzelf en in anderen weer hervinden. Zij komt twee keer per week naar Kikidio Velp. Zodat zij in een groepje weer kan wennen aan functioneren met andere kinderen en zodat zij bij de individuele begeleiding voldoende uitgedaagd wordt, geïnspireerd wordt door te zetten en haar zelfvertrouwen weer kan opbouwen. Het gaat steeds beter met Loïs. Zij wil weer dingen leren. Loïs gaat weer vier dagen naar school en de andere dag komt zij nog naar Kikidio. Zij wil weer dingen leren. Alles in overleg met ouders, school en psycholoog.

 

op de buik liggen

 

Naast plusklas-groepen kunnen kinderen of jongeren ook individueel worden begeleid. Soms is de problematiek te heftig voor een groep of heeft een kind gewoon hiaten in zijn ontwikkeling opgelopen. Samen werken wij aan acceptatie en dagen de kinderen daarnaast uit om hun talenten te gebruiken en door te zetten als het moeilijk wordt. We bekijken problemen van verschillende kanten, waardoor de cognitieve functie ‘breed denken’ verder ontwikkelt.

 

Soms zijn kinderen hun zelfvertrouwen kwijt geraakt en tijdens de individuele begeleiding werken wij weer aan het verhogen van hun zelfvertrouwen. Ook hier zijn erkennen en waarderen belangrijke eerste stappen op weg naar een hoger niveau van welbevinden.

 

Als het met een leerling minder goed gaat, kan een begeleidingstraject helpen leren weer leuk te gaan vinden, het nut van onderwijs weer te gaan inzien en last but not least het welbevinden van de leerling te verhogen.

 

Mocht u vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.

 

ACTUALITEITEN
TWITTER
MAIL

Een goede school leert leerlingen breed te denken. Alle leerlingen verdienen inspirerend uitdagend en zinvol onderwijs.

> Lees meer...