KRISTA DEN HERTOG HEINS
KIKIDIO VELP
ROUTE

krista-denhertog-heins

wereldbol met rode stip.001

widgetblok bos meisjes hoog

 

Wie ben ik?

 

Mijn naam is Krista den Hertog-Heins en ik woon in Rheden (Gelderland). Van oorsprong ben ik zowel leerkracht basisonderwijs als onderwijskundige. Ik heb mijzelf  gespecialiseerd in hoogbegaafdheid (ECHA en Novilo), onderpresteren, leerstrategieën, cognitieve functies, mediërend leren, verrijkingsmateriaal en dubbel bijzondere kinderen. Ook heb ik een coach-opleiding met succes afgerond en heb ik mij verdiept in Positive Discipline en het begeleiden van ouders en oudergroepen. 

 

In mijn praktijk kom ik veel kinderen tegen die problemen hebben met doorzetten en leren leren. Om kinderen op een prettige manier de nodige studievaardigheden aan te leren, gebruik ik onder andere IVP-materiaal, Montessoriprincipes en (denk)spellen. Ideeën uit de Vrije Schoolpedagogiek pas ik toe om kinderen kansen te bieden zich ook op kunstzinnig vlak te ontwikkelen. Onze manier van begeleiden is gebaseerd op inzichten vanuit de Positieve Ontwikkelingspsychologie, Vrije Schoolpedagogiek, Montessorionderwijs en andere psychologische theorieën. Daarnaast baseer ik mij op de visie van positief ontwikkelingspsychologen Professor Reuver Feuerstein en Pnina Klein. Zij gaan er vanuit dat ieder mens zich kan ontwikkelen.

Vanuit deze theorie ben ik opgeleid tot IVP-docent. In deze opleiding heb ik leren werken met de instrumenten van Professor Feuerstein om de cognitieve ontwikkeling van mensen te stimuleren. De instrumenten vormen samen het Instrumenteel Verrijkings Programma (IVP). Dit is prachtig inhoudsloos materiaal, waarmee cognitieve functies kunnen worden gestimuleerd. Aangezien ik de opleiding (bij StibCO, de Stichting ter bevordering van de Cognitieve Ontwikkeling) met succes heb afgerond, kan ik deze instrumenten inzetten in mijn praktijk.

 

Sinds 2011 ben ik  lid van ECHA (European Council for High Ability). Daartoe heb ik de postacademische opleiding tot Europees Specialist Hoogbegaafdheid afgerond. Deze opleiding is verzorgd door het CBO (Centrum voor BegaafdheidsOnderzoek) te Nijmegen in samenwerking met Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit van Münster en leidt op tot het ECHA-diploma.

 

Verder heb ik mij gespecialiseerd op het gebied van coaching en begeleiding van meer- en hoogbegaafde mensen bij de organisatie Novilo (Utrecht). Ik heb de opleiding tot Gevorderd Talent Begeleider begin 2017 afgerond. Deze opleiding richt zich op het begeleiden van kinderen, jongeren en volwassenen waarbij alles niet vanzelfsprekend gaat.

 

In 2019 heb ik de opleidingen Positive Discipline in the Classroom en Positive Discipline Parent Educator. Dit is een uniek programma om ouders, opvoeders en leerkrachten te ondersteunen om kinderen en jongeren bij te staan in hun ontwikkeling tot verantwoorde, respectvolle en vindingrijke leden van de samenleving. Alles draait daarbij om respect en bemoediging. 

 

Daarnaast heb ik mij verder gespecialiseerd in de begeleiding van ouders en oudergroepen. Ik ben Peers4Parents facilitator en begeleidt collega’s oudergroepen. Peers4Parents is een netwerk van betrokken professionals met ruime ervaring en expertise in het begeleiden van begaafde kinderen en (jong)volwassenen. Geïnspireerd door het wetenschappelijk gefundeerde inzicht dat het emotionele welbevinden het meest bepalend is voor de levensloop en het levensgeluk van begaafde kinderen, staat de begeleiding van de emotionele ontwikkeling van begaafde kinderen centraal. 

 

In 2020 heb ik de opleiding HBiO, Hoogbegaafd in Ontwikkeling afgerond. Dit jaarprogramma heeft mijn bewustzijn en handelingsbekwaamheid in het werken met creatieve, hoogbewuste jongeren met een sterk ontwikkelingspotentieel nog verder vergroot. 

 

ACTUALITEITEN
TWITTER
MAIL

Een goede school leert leerlingen breed te denken. Alle leerlingen verdienen inspirerend uitdagend en zinvol onderwijs.

> Lees meer...