KRISTA DEN HERTOG HEINS
HOOGBEGAAFDHEID
KIKIDIO VELP

krista-denhertog-heins

bal up

 

Kikidio Velp is gespecialiseerd in het begeleiden van (hoog)begaafde kinderen en jongeren en helpt hen bij het accepteren van hun begaafdheid. Wij dagen hen uit om weer plezier te krijgen in het leren en bieden naast individuele begeleiding ook plusklassen aan.  Ook bieden wij ouderbegeleiding om ouders te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun kind(eren). 

De nadruk ligt op acceptatie, vergroten van welbevinden, leren doorzetten en het ontwikkelen van cognitieve functies zoals breed denken, waarnemen en analyseren. Bij Kikidio leer je kritisch denken, leer je je anders te ontwikkelen en hoef je niets dubbel te doen. Sterker nog: dat hebben wij liever niet.

 

Kikidio is anders, niet meer van hetzelfde,

het is eigenlijk gewoon leuk.

 

kids-midden

 

 

“We can’t solve problems

by using the same kind

of thinking we used

when we created them”

(Albert Einstein)

 

 
Kikidio Velp biedt onder andere:
 • Individuele begeleiding kinderen en jongeren
 • Plusklas Kikidio Velp
 • Ouderbegeleiding
 • Begeleiding van oudergroepen (Peers4Parents)
 • Advisering Primair Onderwijs
 • Advisering Voortgezet Onderwijs
 • Samenstellen individueel weekprogramma
 • Workshops op maat (PO en VO)
 • Coaching van leerkrachten en docenten (PO en VO)
 • Coaching van kinderen en jongeren. 

 

 

 

Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafde kinderen scoren lang niet altijd goed op school. Maar slechte schoolprestaties hoeven niet te betekenen dat een leerling toch niet zo slim is als werd gedacht. Het zou goed kunnen dat het programma niet goed aansluit bij de manier van denken van een leerling.

Niet alleen hun manier van denken is anders, de leerlingen zijn ook anders. maar ook hoogbegaafde leerlingen verschillen onderling veel van elkaar. Onderstaande kenmerken komen echter vaak voor:

 

Intens en sensitief: een hoogbegaafd kind wordt door zijn omgeving vaak als ‘te’ ervaren: te intens, te overgevoelig, te gedreven, te perfectionistisch, etc. Dabrowski ziet dit als een aangeboren prikkelgevoeligheid, een OverExcitability. Deze is nodig om tot uitzonderlijke prestaties te komen. Dabrowski onderscheidt vijf gebieden van prikkelgevoeligheid:

 • Intellectueel
 • Psychomotorisch
 • Zintuiglijk
 • Imaginair
 • Emotioneel

Introversie: de meerderheid van (hoog)begaafden blijkt introvert te zijn. Introverte mensen doen energie op als ze intern gericht zijn. Reageren op externe prikkels en contact met anderen kost juist energie. Extraverte mensen doen energie op in contact met anderen.  Zowel introverte als extraverte mensen kunnen wel of niet sociaal vaardig zijn. Het verschil zit hem in de manier waarop je energie opdoet. In de maatschappij is de meerderheid extravert.

A-synchrone ontwikkeling: kinderen en jongeren ontwikkelen zich op het ene ontwikkelgebied sneller dan op het andere gebied.

 

Deze drie kenmerken zorgen ervoor dat een hoogbegaafd kind anders in de wereld staat, op een andere manier denkt en alles anders beleeft. Het kind is anders. Dat vraagt om een andere manier van begeleiden. Meer mediërend in plaats van docerend. Dat vraagt om een coachende begeleidingsstijl met speciale aandacht voor zijnskenmerken, met respect voor zijn manier van zijn.

 

 

 

ACTUALITEITEN
TWITTER
MAIL

Een goede school leert leerlingen breed te denken. Alle leerlingen verdienen inspirerend uitdagend en zinvol onderwijs.

> Lees meer...